Mon-Sat 8:00-21:00

Call Us: +07 554 332 322

: comforthome@email.com

Wat wij doen

WIJKVERPLEGING

AMICA ZORG TEST

Wij vinden dat kinderen veilig, gezond en beschermd moeten opgroeien, zodat zij zichzelf kunnen zijn en hun talenten kunnen ontwikkelen. Wanneer het thuis niet helemaal lekker loopt, kunt u contact opnemen met AMICA ZORG en Welzijn, zodat we in een vroeg stadium kunnen meedenken over oplossingen en het niet onnodig escaleert. Ons doel is op een praktische en adequate manier in te spelen op de behoeftes, waarbij u als ouder(s) zelf de regie behoudt. Onze medewerkers zijn getraind in het omgaan met jongeren, waardoor ze goed contact kunnen leggen en zich in kunnen leven in de belevingswereld van uw kind. We denken graag mee in oplossingen en bepalen in overleg met de ouders wat de beste handelswijze en methodes zijn. Jeugdzorg kan om verschillende redenen ingezet worden, zoals in geval van spanningen in het gezin of kinderen met een beperking zoals autisme, een chronische ziekte of een verstandelijke beperking. Het kan dan jn zijn om extra steun te krijgen in de vorm van jeugdhulp die meehelpt met de opvoeding en begeleiding van uw kind(eren). AMICA ZORG kan exibel verleend worden, op school, bij de sportclub, thuis of bij de kinderopvang. Aan de hand van uw situatie wordt gekeken of er behoefte is aan 24-uurs zorg, ambulante (deeltijd) zorg en ook of er individuele of gezinshulp gewenst is.

Each Comfort Keepers office is autonomously claimed and worked. We urge you to contact your nearby office straightforwardly for a total rundown of items and administrations accessible, and in addition the rates for your region.

Copyright © 2021 AMICA ZORG